Servicetorget

Åsnes bibliotek er også servicetorg for Åsnes kommune. Servicetorget er det første møtet med kommunen og vi vil hjelpe deg videre, enten for å finne rett instans for din henvendelse eller løse oppgaven hos oss. 

Skjemaer
Vi hjelper deg med å finne ulike skjemaer som f.eks.: 

  • søknad om pleie- og omsorgstjenester
  • flyttemelding
  • serveringsbevilling
  • ledsagerbevis
  • TT-kort
  • parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Veiledning

  • kommunens nettjenester
  • enkel veiledning i byggesak (skjemaer, kart, nabolister o.l.)
  • hjelp til utfylling av skjemaer og søkehjelp på kommunale tjenester


Vannprøver
Vi tar i mot vannprøver. Du får en prøveflaske her på biblioteket + en etikett som skal festes på flasken. I tillegg får du med deg et vannanalyse-skjema hvor du fyller ut det du ønsker å sjekke. 
Vannprøven må tas ut samme dag som den skal leveres og må leveres før kl. 09.30 på tirsdager i oddetallsuker. 

Datamaskiner
På biblioteket har vi 4 datamaskiner med nettilgang til bruk for publikum. På maskinene er det installert Microsoft Office-programmene word, excel m.m., i tillegg til flere andre programmer. 

Kopiering/rett kopi
På biblioteket kan du skrive ut dokumenter fra datamaskin og du kan få attesterte kopier/rett kopi av vitnemål og offentlige dokumenter.

Priser kopiering
Sort/hvit format A4: kr. 5,-
Sort/hvit format A3: kr. 9,-
Farge format A4: kr. 11,-
Farge format A3: kr. 19,-

 

Åsnes folkebibliotek