Åsnes bibliotek er servicetorg for Åsnes kommune. Servicetorget er det første møtet med kommunen og vi vil hjelpe deg videre, enten for å finne rett instans for din henvendelse eller løse oppgaven hos oss.

Sentralbord
Wenche Vålbekken tar i mot telefonen når innbyggerne i Åsnes ringer nummeret til kommunen.
Telefonen er betjent fra kl. 9.00 til 14.00, mandag til fredag.
Ring oss, følg instruksjoner for tastevalg eller snakk med Wenche.

Skjemaer
Vi hjelper deg med å finne ulike skjemaer som f.eks.:

  • søknad om pleie- og omsorgstjenester
  • flyttemelding
  • serveringsbevilling
  • vannprøveskjema

Veiledning

  • kommunens nettjenester
  • enkel veiledning i byggesak (skjemaer, kart, nabolister o.l.)
  • hjelp til utfylling av skjemaer og søkehjelp på kommunale tjenester

 

Vannprøver
Vi tar i mot vannprøver. Du får en prøveflaske her på biblioteket + en etikett som skal festes på flasken. I tillegg får du med deg et vannanalyse-skjema hvor du fyller ut det du ønsker å sjekke. Vannprøven må tas ut samme dag som den skal leveres og må leveres før kl. 09.30 på tirsdager i oddetallsuker.

Datamaskiner
På biblioteket har vi bærbare pc’er som kan lånes ut til publikum i åpningstiden. Disse er koblet til skriveren. På maskinene er det installert Microsoft Office-programmene word, excel m.m., i tillegg til flere andre programmer.

Kopiering/rett kopi
På biblioteket kan du skrive ut dokumenter fra datamaskin og du kan få attesterte kopier/rett kopi av vitnemål og offentlige dokumenter.
Pris: kr. 5,- pr. ark sort-hvit og kr. 7,- pr. ark farge