Alle med nasjonalt lånekort på norske bibliotek kan se kort- og dokumentarfilm gratis gjennom strømmetjenesten Filmbib. Du logger deg inn med lånenummer og PIN-kode som du får på biblioteket.

Rundt 400 kort- og dokumentarfilmer ligger tilgjengelig for publikum på filmbib.no. Alle med nasjonalt lånekort får gratis tilgang, og kan se filmene når som helst, hvor som helst. Filmene er kjøpt inn av Norsk filminstitutt gjennom innkjøpsordningen for film.

Se film på Filmbib.no

NFI administrerer strømmetjenesten og et uavhengig utvalg vurderer filmer på bakgrunn av faste kriterier og retningslinjer. Filmprodusenter og rettighetshavere kan søke om innkjøp til Filmbib gjennom innkjøpsordningen for film.