I denne podkast’en er temaet noveller. Fordelen med noveller er at de er korte, men dette krever også mer av forfatteren, da mye innhold skal inn på liten plass. Noveller tar ofte opp temaer som får deg til å tenke og reflektere over den verden du lever i.
Lytt til podkast