Endelig ny biblioteksjef på plass! Malin Jansson begynte 1. august og er glad for å være tilbake på gamle trakter.
Malin ser på biblioteket som lokalsamfunnets demokratiske borg og vil at det skal være et åpent og inkluderende rom der innbyggerne skal ha tilgang til litteratur, debatt, opplysning og kunnskap. Samarbeid er noe hun jobber aktivt med og hun vil at innbyggerne i Åsnes kommune skal kjenne at de er eiere av biblioteket.
Barn og unge er en prioritert gruppe. En barne- og ungdomsbibliotekar blir snart ansatt og gjennom aktivt lesefremmende arbeid kan vi få lesende barn og unge. Forskning viser at barn som leser får bedre skoleresultater og andre fordeler ved å bli gode lesere. Dette er noe av det som engasjerer Malin, og vi ser frem til et godt samarbeid med henne i årene fremover.