Meråpent bibliotek

Trenger du et sted å lese, gjøre lekser, finne informasjon eller låne bøker?
Da kan du få adgang til biblioteket utenom åpningstiden.

Hva er meråpent bibliotek?
En selvbetjeningsløsning utenom betjent åpningstid. Gjelder mellom kl. 7 og kl. 22 hver dag hele året.

Hvem kan bruke tilbudet?
Tilbudet kan benyttes fra skolestart det kalenderåret man fyller 16 år. Barn kan komme i følge med voksne som har inngått avtale om bruk av tilbudet.

Slik får du adgang
Du må ha gyldig lånekort, pinkode og signert avtale med biblioteket. Dette ordnes i skranken i betjent åpningstid. Du får adgang ved å avlese lånekortet og taste pinkoden i kortleseren ved hovedinngangen (merket «Meråpent bibliotek».

Sikkerhet og overvåking
Det er videovervåking i bibliotekets lokaler, av hensyn til brukernes sikkerhet og som beskyttelse av bibliotekets inventar og utstyr. Døra er låst når du oppholder deg i lokalet i meråpent-tid. Ved meråpent-tidens slutt må du forlate lokalet.
Opphold i biblioteket skjer på eget ansvar. Du må følge gjeldende regler og forholde deg til inngått avtale.

Selvbetjening
Du kan låne og levere inn bøker og annet materiale på selvbetjeningsautomaten. Følg instruksene på plakat.
Du kan ellers lese aviser og tidsskrifter, hente bestilt materiale, gjøre lekser, benytte kaffeautomaten, treffe venner, ha et møte eller slappe av og ha det hyggelig.

Materiale du har bestilt
Du kan hente reservert/bestilt materiale når du får beskjed om at det er klart for utlån. Du får da et referansenummer. Materialet som er klart til henting står i nummerrekkefølge på egen hylle ved utlånsautomaten. Husk å låne det ut på utlånsautomaten.

Vi stoler på hverandre
Alle innbyggerne i bygda vår eier biblioteket sammen; det er vårt felles gode, til nytte og glede for alle!
Det meråpne tilbudet bygger altså på et tillitsforhold mellom biblioteket og brukerne. Pass godt på biblioteket vårt og hold ro og orden. Vis hensyn til andre. Misbruk og brudd på regler kan medføre utestengelse. Det er nulltoleranse for hærverk og plagsom oppførsel, som kan anmeldes politiet.