Åsnes Sanitetsforening inviterer til eventyrstund på biblioteket. Sanitetsforeningen arbeider med prosjektet Lesevenn. Hovedformålet med prosjektet er å skape gode møter mellom barn og voksen. Barn med ulik bakgrunn, lese-erfaring og språkmestring får felles leseopplevelser og referanserammer gjennom høytlesning. Vi håper at så mange barn som mulig vil komme på eventyrstund. Vi byr på kakao og frukt.

For hvem: 4-7 år
Tid: 12.00-13.00
Dato: Lørdag 29. februar, lørdag 21. mars, lørdag 25. april og lørdag 6. juni