Kart utilgjengelig

Dato
10. april 2024
19:00 - 21:00

Sted
Åsnes folkebibliotek


Tord Langmoen presenterer boka si «Glomma sladrer ikke» og inviterer til en kveld med historie, musikk og prat.
Gjester er Thor Engebretsen, pensjonert lensmannsbetjent, fotograf Håvard Neser og Bendik Nerstad, designer av boka og trubadur som skal synge denne kvelden.

Velkommen til en kulturell aften på biblioteket!