Kart utilgjengelig

Dato
4. januar 2023
13:00 - 14:00

Sted
Åsnes folkebibliotek


Bibliotekmedarbeidere anbefaler bøker.
Gratis. Enkel servering.
Velkommen til en hyggelig stund!