TORSDAG 6. JUNI, KL. 12
Eldrerådet i samarbeid med Åsnes folkebibliotek vil i tiden fremover arrangere eldrekafè med ulike temaer, èn gang i måneden.

Denne gangen er temaet «Fremtidsfullmakt».
Mona Skara fra demensteamet i kommunen vil informere om dette.

Det blir servering av kaffe og vafler.

Velkommen!