I april kommer forfatter Monica Kristensen for å fortelle om sitt spennende liv som polarforsker og om sitt forfatterskap. Dato er foreløpig ikke bestemt.
Følg med på “Arrangementer”.