Torsdag 11. april kommer forfatter Monica Kristensen for å fortelle om sitt spennende liv som polarforsker og om sitt forfatterskap.