LØRDAG 9. MARS, KL. 15

Folkemusikk-konsert med laget Sunnlåt m/ungdommer fra Torsby og Bågådraget i Solør.
Svensk, norsk og skotsk musikk, diktlesning og sang.

Velkommen!