Høytlesning for voksne ifm. Nordisk litt.uke i kveld er avlyst pga. sykdom.